Πρόγραμμα Σπουδών

Γυμνάσιο

Α' Γυμνασίου   Β' Γυμνασίου   Γ' Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
    ΦΥΣΙΚΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ 1
    ΧΗΜΕΙΑ 1 ΧΗΜΕΙΑ 1
           
           

* Οι μαθητές κάθε τάξης του Γυμνασίου θα γράψουν έως 15 δίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.                       

Α΄ Λυκείου

Α΄ Λυκείου
Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1,5
ΑΛΓΕΒΡΑ 2,5
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1,5
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1,5
ΑΡΧΑΙΑ 2
   
   
   

* Οι μαθητές της Α' Λυκείου θα γράψουν έως 18 δίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς

Β' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ 2 ΑΕΠΠ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΑΟΘ 1
    ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1    
           
           
           
           
           

* Οι μαθητές της Β' Λυκείου θα γράψουν έως 23 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς

Γ' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 ΦΥΣΙΚΗ 4 ΑΕΠΠ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ΧΗΜΕΙΑ 3 ΑΟΘ 3
           
           
           
           

* Οι μαθητές της Γ' Λυκείου θα γράψουν 23 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 

Β' ΕΠΑΛ

Β ΕΠΑΛ
Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
   
   
   
   

* Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ θα γράψουν 18 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 

Γ' ΕΠΑΛ

Γ ΕΠΑΛ
Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2,5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
1ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2
2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2
   
   

* Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ θα γράψουν 18 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς