Πρόγραμμα Σπουδών

Γυμνάσιο

Α' Γυμνασίου   Β' Γυμνασίου   Γ' Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
    ΦΥΣΙΚΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ 1
    ΧΗΜΕΙΑ 1 ΧΗΜΕΙΑ 1
           
           

* Οι μαθητές κάθε τάξης του Γυμνασίου θα γράψουν έως 15 δίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.                       

Α΄ Λυκείου

Α΄ Λυκείου
Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1,5
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1,5
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1,5
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
   
   

* Οι μαθητές της Α' Λυκείου θα γράψουν έως 18 δίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς

Β' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β'Λ/Γ'Λ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β'Λ/Γ'Λ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β'Λ/Γ'Λ 2
ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. 3 ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2/1
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 2/1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 0/1
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ 0/1 ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΧΗΜΕΙΑ Β'Λ/Γ'Λ 1,5 ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1
    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2/1    
    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 0/1    
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2    

* Οι μαθητές της Β' Λυκείου θα γράψουν έως 23 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς

Γ' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2.5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2.5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2.5
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΦΥΣΙΚΗ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 2,5 ΧΗΜΕΙΑ 3 ΑΕΠΠ 2,5
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2,5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΑΟΘ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1,5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1,5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 1,5 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 1,5
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
           

* Οι μαθητές της Γ' Λυκείου θα γράψουν 23 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 

Γ' ΕΠΑΛ

Γ ΕΠΑΛ (Α' ΟΜΑΔΑ)
Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2,5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
1ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,5
2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,5
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
   

* Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ θα γράψουν 18 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς