Πρόγραμμα Σπουδών

Γυμνάσιο

Α' Γυμνασίου   Β' Γυμνασίου   Γ' Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
    ΦΥΣΙΚΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ 1
    ΧΗΜΕΙΑ 1 ΧΗΜΕΙΑ 1
           
           

* Οι μαθητές κάθε τάξης του Γυμνασίου θα γράψουν έως 15 δίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.                       

Α΄ Λυκείου

Α΄ Λυκείου
Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 1,5
ΑΛΓΕΒΡΑ 2,5
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1,5
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1,5
ΑΡΧΑΙΑ 2
   
   
   

* Οι μαθητές της Α' Λυκείου θα γράψουν έως 18 δίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς

Β' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β'Λ/Γ'Λ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β'Λ/Γ'Λ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β'Λ/Γ'Λ 2
ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. 3 ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 2/1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2/1
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ 0/1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 0/1
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΧΗΜΕΙΑ Β'Λ/Γ'Λ 1,5 ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1
    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2/1 ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1
    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 0/1    
    ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1    
           
           

* Οι μαθητές της Β' Λυκείου θα γράψουν έως 23 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς

Γ' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2.5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2.5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2.5
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΦΥΣΙΚΗ 3,5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 2,5 ΧΗΜΕΙΑ 3 ΑΕΠΠ 2,5
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2,5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΑΟΘ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1,5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1,5
           
           
           

* Οι μαθητές της Γ' Λυκείου θα γράψουν 23 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 

Γ' ΕΠΑΛ

Γ ΕΠΑΛ (Α' ΟΜΑΔΑ)
Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2,5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
1ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,5
2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,5
   
   

* Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ θα γράψουν 18 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς