Γ' ΕΠΑΛ

Γ ΕΠΑΛ (Α' ΟΜΑΔΑ)
Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2,5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
1ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,5
2ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,5
   
   

* Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ θα γράψουν 18 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς