Γυμνάσιο

Α' Γυμνασίου   Β' Γυμνασίου   Γ' Γυμνασίου
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
    ΦΥΣΙΚΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ 1
    ΧΗΜΕΙΑ 1 ΧΗΜΕΙΑ 1
           
           

* Οι μαθητές κάθε τάξης του Γυμνασίου θα γράψουν έως 15 δίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.