Β' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2 ΦΥΣΙΚΗ 2 ΑΕΠΠ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 1 ΧΗΜΕΙΑ 2 ΑΟΘ 1
    ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1    
           
           
           
           
           

* Οι μαθητές της Β' Λυκείου θα γράψουν έως 23 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς