Β' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β'Λ/Γ'Λ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β'Λ/Γ'Λ 2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β'Λ/Γ'Λ 2
ΑΡΧΑΙΑ Ο.Π. 3 ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2/1
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 2/1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 0/1
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΦΥΣΙΚΗ Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ 0/1 ΑΕΠΠ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1
ΑΛΓΕΒΡΑ 2 ΧΗΜΕΙΑ Β'Λ/Γ'Λ 1,5 ΑΟΘ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1
    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 2/1    
    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 0/1    
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2    

* Οι μαθητές της Β' Λυκείου θα γράψουν έως 23 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς