Γ' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2.5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2.5 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2.5
ΑΡΧΑΙΑ 5 ΦΥΣΙΚΗ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 2,5 ΧΗΜΕΙΑ 3 ΑΕΠΠ 2,5
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2,5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΑΟΘ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1,5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 1,5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. 2 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 1,5 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. 1,5
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2
           

* Οι μαθητές της Γ' Λυκείου θα γράψουν 23 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς