Γ' Λυκείου

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 6 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3 ΦΥΣΙΚΗ 4 ΑΕΠΠ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ΧΗΜΕΙΑ 3 ΑΟΘ 3
           
           
           
           

* Οι μαθητές της Γ' Λυκείου θα γράψουν 23 τρίωρα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς