Η φιλοσοφία του φροντιστηρίου

Η φιλοσοφία μας


 

Μικρές ομοιογενείς ομάδες διδασκαλίας

Το φροντιστήριο επιδιώκει την άριστη προετοιμασία του κάθε υποψηφίου για τις Εθνικές εξετάσεις. Για την επίτευξη αυτού του στόχου δημιουργεί μικρές ομοιογενείς ομάδες μαθητών, ώστε να αξιοποιείται στο μέγιστο η δυναμική της ομάδας αλλά και να παρακολουθείται ατομικά η πρόοδος του κάθε μέλους της.

Περιβάλλον εργασίας

Το φροντιστήριο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε ένα χώρο διαμορφωμένο με τις υψηλότερες προδιαγραφές.  
Αποτελεί πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο παρέχοντας σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας (ψηφιακή τεχνολογία) σε ένα ευχάριστο και οικείο περιβάλλον για το μαθητή.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην επικοινωνία, γι’ αυτό και η διδασκαλία πραγματοποιείται σ’ ένα οβάλ τραπέζι. Οι μαθητές πολύ γρήγορα εξοικειώνονται με το χώρο και συνεργάζονται άμεσα με τους διδάσκοντες καθηγητές και τους συμμαθητές τους. Επίσης η παρακολούθηση της επίδοσής τους είναι καθημερινή και αποτελεσματική.

Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως

Πριν από κάθε κάθε διαγώνισμα πραγματοποιείται επαναληπτική εργασία στο φροντιστήριο με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία του μαθητή για το διαγώνισμα του Σαββάτου.

Διαγωνίσματα

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εμπέδωση της ύλης είναι τα τρίωρα διαγωνίσματα υψηλού επιπέδου, που διεξάγονται το απόγευμα του Σαββάτου  για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Διενεργούνται σε συνθήκες Πανελληνίων Εξετάσεων και προετοιμάζουν γνωστικά και ψυχολογικά τον μαθητή για τις εξετάσεις.
Εκτός αυτού, το φροντιστήριο συμμετέχει και στις εξετάσεις Προσομοίωσης (Χριστούγεννα και Πάσχα) που διοργανώνει η ΟΕΦΕ.

Υπεύθυνος Καθηγητής

Για κάθε τάξη ορίζεται ένας καθηγητής ως υπεύθυνος, για την εύρεση και την άμεση αντιμετώπιση δυσκολιών, που αφορούν στη λειτουργία της ομάδας ή ατομικά σε κάθε μαθητή.

Καθηγητές

Το διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου στελεχώνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις. Η συνεχής αξιολόγηση των καθηγητών μας εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο παροχής  γνώσεων  και συμβάλλει αποτελεσματικά στην επιτυχία των μαθητών.

Ενημερώσεις Γονέων & Κηδεμόνων

Το φροντιστήριο διοργανώνει κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους τρεις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους διδάσκοντες καθηγητές, όπου οι γονείς και οι κηδεμόνες ενημερώνονται συνολικά για την επίδοση των μαθητών.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα της εβδομαδιαίας τηλεφωνικής επικοινωνίας, μεταξύ γονέων και καθηγητών, ώστε να αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα, δυσκολία ή κάποια ιδιαίτερη ανάγκη που μπορεί να έχει παρουσιασθεί.

Οι Καθηγητές μας


Γνωρίστε την ομάδα μας